Aqoon-is-weydaarsiyada Horumarinta Carruurta

Sidee loo indho indheeyaa Kala Duwanaanshaha Koriinka

Luqadda: Kontoniiska iyo Ingiriisigga

Taariikhda: Sabti, Maarso 25keeda laga bilaabo 1-3:30 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli sida loo indho indheeyo kala duwanaanshaha korriinka

Luqadda: Isbaanish

Taariikhda: Sabti, Maarso 25keedda laga bilaabo 9:30 subaxnimo ilaa 12 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli sida loo indho indheeyo kala duwanaanshaha korriinka

Sidee loo indho indheeyaa Kala Duwanaanshaha Koriinka

Luqadda: Soomaali iyo Ingriisi 

Taariikhda: Sabti, Febraayo 25-keedda laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa 12:30 galabnimo

Goobta: San Diego, Shakhsi ahaan 

Isku diwaangeli sida loo iindho indhaynayo kala duwanaanshaha korriinka

Luqadda: Kontoniiska iyo Ingiriisigga 

Taariikhda: Sabti, Maarso 25keeda laga bilaabo 1-3:30 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli sida loo indho indheeyo kala duwanaanshaha korriinka

Luqadda: Isbaanish

Taariikhda: Sabti, Maarso 25keedda laga bilaabo 9:30 subaxnimo ilaa 12 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli sida loo indho indheeyo kala duwanaanshaha korriinka

Ku daridda Carruurta qaba Xaalado Caafimaad
Aqoon is-weydaarsigan, waxaad ku baran doontaa wax ku saabsan ka mid noqoshadda carruurta qaba xaaladaha caafimaad. Waxaad baran doontaa qorshayaasha adeegga caafimaadka ee lama filaanka ah iyo inaad kala hadasho waalidiinta wixii ku saabsan ka mid noqoshadda.

Luqadda: Kontniiska iyo Ingiriisi

Taariikhda: Sabti, Abriil 1deedda laga bilaabo 1-3:30 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli ka mid noqoshadda carruurta qaba Xaalado Caafimaad

Luqadda: Isbaanish

Taariikhda: Sabti, Abriil 1deedda laga bilaabo 9:30 subaxnimo-12 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli ka mid noqoshadda carruurta qaba Xaalado Caafimaad

Ku daridda Carruurta qaba Xaalado Caafimaad
Aqoon is-weydaarsigan, waxaad ku baran doontaa wax ku saabsan ka mid noqoshadda carruurta qaba xaaladaha caafimaad. Waxaad baran doontaa qorshayaasha adeegga caafimaadka ee lama filaanka ah iyo inaad kala hadasho waalidiinta wixii ku saabsan ka mid noqoshadda.

Luqadda: Carabi iyo Ingiriisi   

Taariikhda: Sabti, Maarso 4 teedda 10 subaxnimo-12:30 galabnimo

Goobta: San Diego, Shakhsi ahaaneed 

Isku diwaangeli ka mid noqoshadda carruurta qaba Xaaladdo Caafimaad

Luqadda: Kontniiska iyo Ingiriisi

Taariikhda: Sabti, Abriil 1deedda laga bilaabo 1-3:30 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli ka mid noqoshadda carruurta qaba Xaalado Caafimaad

Luqadda: Isbaanish

Taariikhda: Sabti, Abriil 1deedda laga bilaabo 9:30 subaxnimo-12 galabnimo

Goobta: Soo Dhawaynta Muuqaalka ah

Isku diwaangeli ka mid noqoshadda carruurta qaba Xaalado Caafimaad

IMG_1040
Verified by MonsterInsights