Tilmaamaha Barnaamijka Caawinta Waxbarashada CCPU

 • Gelitaanka Sanduuqa Waxbarashada Tacliinta Sare ayaa diyaar u ah bixiyeyaasha daryeelka hore ee shaqada koorsada waxbarashada iyada oo la xidhiidha shaqada daryeelka ilmaha qoyska ee dugsiyada la aqoonsan yahay ee tacliinta sare ee fadhigoodu yahay Kalifoorniya.
 • Sanduuqa ayaa ku siin doona kaalmo lacageed oo loogu talogalay shaqada koorsada la ansixiyay iyada oo loo marayo lacag-celin iyo kafaala-
  • Qaddarka dheefta ugu badan ee lacag-celinta iyo kafaala-qaadka labadaba waa $5,000 sannadkii.
 • Sannadkan, sanduuqa ayaa dabooli kara kharashaadka waxbarashada ee ka bilaabmaya Jan. 1, 2022. Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ka faa’iidaysato kaalmada waxbarashada shaqada koorsada ee la dhammeeyey 2022 iyada oo loo marayo lacag-celin. Waxa kale oo aad ka faa’iidaysan kartaa dheeftaada si aad ugu daboosho shaqada koorsada ee la qabtay inta u dhaxaysay Jenewari 1-deeda, 2023-Diisemar 31-keeda 2023 iyada oo loo marayo lacag-celin ama kafaalaqaad.
 • Lacag-celinta waxaa la siiyaa bixiyeyaasha daryeelka ilmaha qoyska kuwaas oo ka bixiyay kharashka waxbarashada jeebkooda.
 • Qaddarka lacag-celinta ugu badan waa $5,000 sannadkii.
 • Dukumeentiga ku habboon lacag-celinta waxaa ka mid noqon kara, laakiin kuma koobna:
  • Manhajka ku saabsan warqadda koorsada/fasalka
  • Taariikhaha markii koorsada/fasalka la qaatay
  • Caddaynta lacag-bixinta koorsada/kharashka koorsada ee machadka
  • Caddaynta kharashyada la xidhiidha koorsada sida buugaagta, taraniskiribtiyada, iwm.
  • #Aqoonsiga ardayga (haddii ay khuseyso)
  • Dukumeenti kasta oo kale oo khuseeya/taageeray koorsada(yada) lagu qaato machad waxbarasho oo laga aqoonsan yahay CA
 • Kafaala-qaadku waa lacagta kaalmada waxbarashada oo si toos ah loo siin doono machadyada bixinaya waxbarashada koorasyada iyagoo ka wakiil ah bixiyaha daryeelka ilmaha
 • Kafaala-qaadka ayaa diyaar u ah shaqada koorsada ee dhacda 2023 iyo wixii ka dambeeya.
 • Qaddarka kafaala-qaadka ugu badan waa $5,000 sanad walba.
 • Dukumeentiga ku habboon kafaala-qaadka waxaa ka mid noqon kara, laakiin kuma koobna:
  • Xiriirinta Diiwaangelinta
  • #Aqoonsiga Ardayga
  • Macluumaadka xidhiidhka xafiiska Bursar/Kaasheerka
 • Noocyo badan oo koorasyo ​​kala duwan ayaa la dabooli karaa.
  • Tusaalooyinka koorsada waxaa ka mid ah:
   • Koboca Ilmaha
   • Aasaaska Carruurnimada Hore
   • Dhaqanka Ilmaha,Xidhiidhada Qoyska & Bulshada
   • Koorsooyinka Horumarinta Ganacsiga
    • Maaraynta Ganacsiga 101
    • Hordhaca Xisaabaadka & Maaliyadda
    • Suuq-geynta Dijitaalka ah
   • Koorasyada waxbarasho ee shardiga ah ee la aqoonsan yahay ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa:
    • Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad ahaan
    • Koorasyo koombiyuutar (Fasallo ku saabsan isticmaalka kombiyuutarka, aqoonta, iwm)
    • GED
   • Sanduuqa ayaa sidoo kale bixin kara kharashyada la xidhiidha koorsada. 
    • Dheefta ugu badan ee kharashka koorsada la xidhiidha waa $300.
    • Tusaalooyinka kharashyada la xidhiidha koorsada waxaa ka mid ah:
     • Ujrada imtixaanaadka/meelaynta ee la xidhiidha gelitaanka shaqada koorsada kulliyadda
     • Turjumaadda shahaadooyinka iyo taraniskiribtiyada dugsiyada kale
     • Buugaagta

* Fadlan ogsoonow inay jiraan dukumeenti machadku leeyahay oo qeexaya baahida kharashaad dheeraad ah (Tusaale. Manhajka, warqad ka soo baxday dugsiga warqadda dugsiga oo faahfaahinaysa agabka koorsada ee loo baahan yahay, iwm)

 • Codsiyada waxaa lagu aqbalaa si isdabajoog ah sannad kasta.
 • Bixiyeyaasha waa inay soo gudbiyaan codsiyada ugu dambayn 1-da bisha.
  • Codsiyada waxaa loo eegi doonaa si taxaddar leh
  • Bixiyeyaasha waxaa la ogeysiin doonaa heerka codsiyadooda dhammaadka bisha soo socota.

 

 • Bixiyeyaasha waa inay:
  • Noqdaan bixiye ruqsad haysta ama laga dhaafay ruqsadda
  • Haystaan ilmo la siiyay kab laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay ama inta u dhaxaysa Jan. 1, 2022 – Dec. 31, 2022
  • Waa inay diyaar u ahaadan inay daryeel siiyaan carruurta la kabo
  • Waxbarashada la raadinayo waa inay noqotaa mid la xidhiidha horumar xirfadeed iyo adeegga shaqada sida bixiye Daryeel Ilmo Qoyska ah; nuxurka la daboolay waa in lagu dabaqo waxbarashada caruurnimada hore ama horumarinta ganacsiga. Codsadayaasha waxaanu ka codsan doonnaa nuxurka khuseeya ku habboonaanta shaqada daryeelka ilmaha.
  • Waxbarashada waa in lagu qaataa meel la aqoonsan yahay: Kulliyadaha bulshada ee CA, Jaamacadaha Gobolka CA, Jaamacadaha CA, kulliyadaha aan macaash doonka ahayn ee gaarka loo leeyahay

*Waxaanu rajeyneynaa inaan mustaqbalka ku darno dugsiyada waxbarashada ee dadka waaweyn.

Bixiyeyaasha u baahan caawinaad farsamo si ay u codsadaan dheefta kaalmada waxbarashada waxay heli karaan taageero iyagoo iimayl u soo diraya info@ccputrainingfund.org. Fadlan noo sheeg luqaddaada aad dooratay, haddii aad rabto in lagugu caawiyo taleefoon ama kulan muuqaal ah iyo waqtiyada maalinta aad firaaqo tahay. Waxaad ku qori kartaa iimaylkan luqad kasta oo aad ku qanacsan tahay.

 • Bixiyeyaasha daryeelka ilmaha waxay dhawaan heli doonaan taageero dheeraad ah oo la xidhiidha baahiyahaaga helitaanka tik

Laga bilaabo guga 2024, bixiyayaasha ayaa awood u yeelan doona inay codsadaan qalabka kaa caawin doona inaad hesho waxbarasho sare iyo barnaamijka CCPU.

 • Examples of items that will be  included in this benefit are:
  • Koombiyuutaro
  • Daabacayaal
  • Internet

* Dhammaan oggolaanshaha taageerada farsamada waxay ku saleysan yihiin baahida la muujiyay. Lacagahan waxaa lagu heli doonaa iyadoo lagu salaynayo kiis-kiis.

GARGAARKA WAXBARASHADA

Sanduuqa Kaalmada Waxbarashadu waxa uu halkan u joogaa inuu ku taageero gaarista yoolalkaaga horumarinta xirfadeed ee la xidhiidha waxbarashada sare iyo shaqadaada bixiyaha xanaanada carruurta qoyska.

Sannad kasta, waxaad xaq u yeelan doontaa inaad hesho $5,000 oo ah kaalmada waxbarashada haddii aad u adeegtay ilmo qaata kaalmada laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay. Waxaad u isticmaali kartaa kaalmada waxbarashadaada si aad u sii wadato shahaado, waxbarasho joogto ah, iyo/ama ESL, GED, iyo koorsooyinka kumbuyuutarka.

Haddii aadan arkin luqadaada aad dooratay, fadlan noogu soo dir iimaylka info@ccputrainingfund.org. Waxaan u baahan doonaa: magacaaga, iimaylkaaga iyo lambarka taleefankaaga, luqadaada aad dooratay, iyo waqtiyo wanaagsan oo aan ku soo gaarno.

Review process

The Higher Education Access Team will thoroughly review each completed application. Within this review, we may outreach for further information to process your application. We will follow up twice by email and/or phone call. If we are unable to gather the information needed after outreaching 2 times, then your application will be denied.
APPLY HERE
Please click the link to apply in English.

Proceso de revisión

El Equipo de Acceso a la Educación Superior revisará minuciosamente cada solicitud completada. Dentro de esta revisión, es posible que requiramos más información para procesar su solicitud. Haremos un seguimiento dos veces por correo electrónico y/o llamada telefónica. Si no somos capaces de reunir la información necesaria después de contactar 2 veces, entonces su solicitud será denegada.
aplicar aquí
Haga clic aquí para solicitar en Español.

Nidaamka dibu eegista

Kooxda Helitaanka Waxbarashada Sare waxay si fiican u eegi doonaan codsi kasta oo la dhammaystiro. Dibu eegidan gudaheeda, waxa laga yaabaa in aannu ku gaarno macluumaad dheeraad ah si aanu uga baaraandegno codsigaaga. Laba jeer ayaannu kugula socon doonaa iimayl iyo/ama wicitaan telefoon. Haddii aanaan awoodin inaanu ururino macluumaadka loo baahan yahay ka dib gaadhitaankaaga 2 jeer, markaas codsigaaga waa la diidi doonaa.
Halkan ka codso
Fadlan halkan guji si aad u codsato af Somalí.

审核流程

高等教育服务团队将详细审核每个已完成的申请。 在此审核过程中,我们有可能会和您联系,以获取更多信息去处理您的申请。 我们将通过电子邮件和/或电话跟进两次。 如果我们在尝试和您联系 2 次后,仍无法收集到所需信息,那么您的申请将被拒绝。
在这里申请
单击此处以中文申请。

عملية المراجعة

سوف يراجع فريق الوصول للتعليم العالي كل طلب مكتمل مراجعةً شاملة. وضمن هذه المراجعة، من الممكن أن نتواصل للحصول على مزيد من المعلومات لمعالجة طلبك. سوف نتابع مرتين عبر البريد الإلكتروني و/أو مكالمة هاتفية. إن لم نتمكن من جمع المعلومات المطلوبة بعد التواصل مرتين، سوف يُرفض طلبك.
قدم هنا
الرجاء الضغط هنا لتقديم الطلب باللغة العربية

Обзор процесса

Группа доступа к высшему образованию тщательно рассмотрит каждое заполненное заявление. В рамках этого обзора мы можем обратиться за дополнительной информацией для обработки вашего заявления. Мы дважды свяжемся с вами по электронной почте и/или по телефону. Если мы не сможем собрать необходимую информацию после 2-кратного обращения, ваша заявка будет отклонена.
Подать заявку здесь
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы подать заявку на русском языке.

su'aalo qabo???

Booqo Sanduuqa Tababarka CCPU bogga Su’aalaha Inta badan la Isweydiiyo waxaana laga yaabaa inaan helno jawaabta aad raadineyso. Guji xiriirka hoose si aad u hesho boggayaga FAQ.

Verified by MonsterInsights