Faa’iidooyinka Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Uqalmitaanka

Bixiyeyaasha waa inay:

 • Noqdaan bixiye ruqsad haysta ama laga dhaafay ruqsadda
 • Haystaan ilmo la siiyay kab laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay ama inta u dhaxaysa Jan. 1, 2022 – Dec. 31, 2022
 • Waa inay diyaar u ahaadan inay daryeel siiyaan carruurta la kabo
 • Waxbarashada la raadinayo waa inay noqotaa mid la xidhiidha horumar xirfadeed iyo adeegga shaqada sida bixiye Daryeel Ilmo Qoyska ah; nuxurka la daboolay waa in lagu dabaqo waxbarashada caruurnimada hore ama horumarinta ganacsiga. Codsadayaasha waxaanu ka codsan doonnaa nuxurka khuseeya ku habboonaanta shaqada daryeelka ilmaha.
 • Waxbarashada waa in lagu qaataa meel la aqoonsan yahay: Kulliyadaha bulshada ee CA, Jaamacadaha Gobolka CA, Jaamacadaha CA, kulliyadaha aan macaash doonka ahayn ee gaarka loo leeyahay

*Waxaanu rajeyneynaa inaan mustaqbalka ku darno dugsiyada waxbarashada ee dadka waaweyn.

Haa! Haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad codsato.

Bixiyeyaasha daryeel ilmo waa in ay daryeeleen canug iyo/ama caruur la kabay laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay ama inta u dhaxaysay Jenewari. 1, 2022 – Diisember. 31, 2022 si ay ugu qalmaan lacag celinta. Intaa waxaa dheer, bixiyeyaasha daryeelka ilmaha waa inay hadda diyaar u yihiin oo ay awoodaan inay siiyaan daryeel carruurta la kabo.

Uma baahnid in hadda lagaa diiwaangeliyo ama laguu oggolaado dugsi ama barnaamij si aad ugu qalanto kafaala-qaadka kaalmada waxbarashada. Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha u-qalmitaanka oo aad rabto inaad bilowdo waxbarasho sare, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad codsato. 

Haa waad awoodaa Waxaad uqalantaa inaad hesho kaalmada waxbarashada oo ay ku jirto abaalmarino dhan $5,000 sannadkii.

Haa, waxaad codsan kartaa lacag-celinta koorsooyinka la qaatay 2022 haddii aadan hadda isdiiwaangelin, laakiin aad awooday inaad dhammaystirto koorsooyinka iyo/ama aad ka qalinjabisay barnaamijkaaga.

Haa, tani waa deeq waxbarasho oo gaar ah oo ay maalgeliso Sanduuqa Tababarka ee CCPU waxaana lagugu dhiirigelinayaa inaad codsato.

Haa, barnaamijka waa in lagu qaataa kulliyadaha bulshada ee CA ee la aqoonsan yahay, Jaamacadaha Gobolka CA, Jaamacadaha CA, ama kulliyadaha aan faa’iido doonka ahayn ee gaarka loo leeyahay. Koorasyada waxbarasho ee shuruudda ah ee la aqoonsan yahay ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaaa.

Haa, barnaamijku waa inuu noqdaa horumar xirfadeed oo la xidhiidha shaqadaada bixiyaha daryeelka ilmaha qoyska. Tan waxa ku jiri kara ganacsi, waxbarasho, koorsooyin cilmi-nafsiga iyo adeegga shaqada sida bixiyaha daryeelka ilmaha qoyska.

Maya uma baahnid inaad xubin ka noqoto ururka shaqaalaha si aad ugu qalanto dheeftan.

Habka Codsiga

Waxaad codsan kartaa Sanduuqa Kaalmada Waxbarashada markaad soo booqato websaydkeena. Ka dooro luqadda aad doorbidayso oo ku taal geeska gacanta midig. Guji “Dheefaha & Tababarka” → Dooro “Dheefaha” → Waxaad awoodi doontaa inaad codsato markaad doorato “Halkan ka codso”.

 

Haddii loo baahdo, waxaad codsiga ku buuxin kartaa hadal ahaan taleefanka adiga oo kula hadlaya Isku-Duwaha Caawinta Waxbarashada luqadda aad dooratay. Fadlan la xiriir info@ccputrainingfund.org si aanu ballan kuugu qabano.

Haa, haddii aad u baahan tahay caawinaad si aad isku diiwaangeliso koorsada tacliinta sare, waan ku faraxsanaan lahayn inaan ku caawinno. Fadlan la xiriir info@ccputrainingfund.org si aanu ballan kuugu qabano.

Abaalmarinta kaalmada waxbarashada waxaa loo isticmaali karaa waxbarashada waxayna dabooli kartaa kharashyo dheeraad ah sida codsiyada taraniskirbtiga, buugaagta, iyo shuruudaha koorsada ee kale. Qaddarka $5,000 ah, shaqsigu waxa uu codsan karaa ilaa $300 si uu u daboolo kharashaadkaas.

Waxbarashada la bixiyay 2022 iyo wixii ka dambeeyay, iyo sidoo kale, agabyada koorsada. 

Si aad si guul leh u codsato kaalmada waxbarashada, waxaad u baahan doontaa inaad haysato dukumeenti si cad u tilmaamaya:

 • Macluumaadka koorsada
 • Taariikhaha markii koorsada/fasalka la qaatay
 • Lacag-bixinta koorsada ama kharashka koorsada ee machadka
 • Caddaynta shuruudaha koorsada sida buugaagta, taraniskiribtiyada, iwm.

Xiriirinta Diiwaangelinta, #Aqoonsiga Ardayga, macluumaadka xiriirka ee xafiiska Bursar/Kaasheerka

Haa, dib ayaad u codsan kartaa haddii aad ka soo baxdo dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka oo aad keento dukumeenti ku habboon.

Qaybta taageerada farsamada ee sanduuqa waxa ay diyaar noqon doontaa gu’ga 2023. Waxa aanu kugu soo diri doonaa ogaysiisyada iimayl waxaanan ku dhejin doonaa boggayaga iyo baraha bulshada marka ay si toos ah u bilaabato.

Maya, maaha inaad soo gudbiso qoraal. Codsiga dhexdiisa waxa ku jira su’aalo-qoraal ah oo naga caawin doona in aan helno macluumaad dheeraad ah.

Maya, uma baahnid inaad buuxiso foomka FAFSA ee barnaamijkan kaalmada waxbarashada.

Barnaamijka Kaalmada Waxbarshada waxaa loogu talogalay xubin kasta oo ka diiwaangashan ama qorsheyneysa in ay iska diiwaangeliso barnaamijka tacliinta sare ee la aqoonsan yahay ee CA iyo sida ay ula xidhiidho Bixiyaha Daryeelka Ilmaha Qoyska. Tan waxa ku jiri kara waxbarashada shuruudda hore ah, waxbarashada sii socota, shahaadada koowaad ee jaamacadda, qalinjabinta, ama barnaamijyada PhD.

Waxaanu awoodnaa inaan bixino kharashka koorsooyinka lagu qaato barnaamijka shahaado-siinta, ilaa iyo inta ay ka socoto machad waxbarasho sare oo la aqoonsan yahay (dadweynaha, gaarka ah, gobolka, kulliyadaha bulshada, iyo dugsiyada ganacsiga) oo ay khusayso shaqadaada bixiyaha daryeelka ilmaha qoyska.

Haddii kharashka shirkaagu yahay kharash koorsada la xidhiidha, waxaad codsan kartaa ilaa $300 si aad u daboosho kharashaadkan.

Maya, ma jiraan wax xaddidaad ah oo ku saabsan u-qalmitaanka wakhtiga dhiman ama wakhtiga buuxa.

Maya, barnaamijkan waxaa loogu talogalay dhammaan xubnaha unugga gorgortanka ee CCPU mana dabooli doono ku tiirsanayaasha.

Qaadashada Abaalmarinta

Haddii codsigaga kaalmada waxbarashada la oggolaado, tillaabooyinka soo socda ayaa dhici doona:

 1. Waxaa lagugu ogeysiin doonaa Sanduuqa Tababarka ee CCPU iimayl ahaan ama boostada.
 2. Waanu kula soo xidhiidhi doonaa haddii aanu u baahanahay macluumaad dheeraad ah oo loo baahan yahay, sida lambarka aqoonsiga ardayga, macluumaadka dugsiga, iwm.
 3. Kafaala-qaadka:
  • Waxaanu la xidhiidhi doonaa machadka waxbarashada si aan u ogeysiino abaalmarinta. Waxaanu markaa u soo diri doonaa jeeg ay ku qoran tahay qaddarka ku habboon goobta waxbarashada.
 4. Lacag-celinta:
  • Waxaanu kuu soo diri doonaa foomamka lagama maarmaanka ah si aad u bilowdo habka lacag bixinta oo aad u hesho lacag-celin buuxda waqti ku habb

Waxay qaadan kartaa inta u dhaxaysa 30-60 maalmood oo shaqo in dib loo maqlo heerkaaga abaal-marineed. Haddii aanad helin wax xidhiidh ah wakhtigan gudahiisa, fadlan iimayl noogu soo dir halkan info@ccputrainingfund.org.

Sanduuqa Kaalmada Waxbarashadu ma bixin karo kharashka waxbarashada ee lagu bixiyay kaalmada maaliyadeed, sida amaahda ardayda, deeqaha iyo deeqaha waxbarasho. Lacagaha waxbaridda jeebka ka baxsan oo keliya ayaa xaq u leh; sida lacagaha lagu bixiyo kaarka deynta, kaarka deynta, koontada hubinta iyo jeeg eletroonig ah, ama lacag-bixinaha shaqsi ahaan loogu sameeyay dhismahaaga jamacada iyadoo la adeegsanayo dalabka lacagta, jeeg ama lacag caddaan ah.

Waxaan fahamsanahay inay jiri karaan farqi xagga diiwaannadayada. Fadlan iimayl u dir info@ccputrainingfund.org adiga oo wata caddayntaada inaad daryeeshay ilmo (carruurta) la kabay 12kii bilood ee la soo dhaafay. Waxaan dib u eegi doonaa dukumeentiyada aad bixisay oo dib ayaan u furi doonaa codsigaaga si loo habeeyo haddii aanu aragno inaad siisay daryeelka carruurta la kabo.

Waqtigan xaadirka ah, Sanduuqa Kaalmada Waxbarashada waxaa loogu talagalay bixiyeyaasha guriga dhexdiisa (milkiilayaasha ganacsiyada daryeelka carruurta) ma aha bixiyeyaasha xarun-ku-saleysan (bixinta daryeelka carruurta/waxbarida gudaha xarunta). Haddii aad go’aansato inaad mustaqbalka furto meherad xannaano carruur oo guriga ah, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad dib u codsato mustaqbalka.

Verified by MonsterInsights